โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม บทความโรคภัยใกล้ตัว โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร

สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นถือได้ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก ที่พบมากในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานมาก่อน ทั้งนี้อาการของโรคนี้ มักจะเกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่านั้นเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนปัจจัยด้านการใช้งานข้อเข่าที่ผิดธรรมชาติ หรือใช้งานหนักเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเข่า ข้อเข่าบวม มีเสียงดังในข้อเข่า เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นสามารถทำการรักษาได้โดยการผ่าตัด และหลีกเลี่ยงการใช้งานข้อเข่าหนักเกินไป

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

– เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเร่งสำหรับผู้ที่ใช้งานร่างกายแบบผิดธรรมชาติ หรือใช้งานหนักเกินไป ดังนั้นจึงมักพบว่าผู้ที่ทำงานใช้แรงงานอย่างหนักในวัยหนุ่มสาว เมื่อแก่ตัวลงจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกันมาก

– เกิดจากน้ำหนักตัวที่ผิดธรรมชาติ หรือความอ้วนของร่างกาย เมื่อร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไป จะทำให้ขาทั้งสองข้าง ต้องรับภาระในการแบกน้ำหนักเกินพอดี ส่งผลทำให้ข้อเข่า ข้อเท้า ตลอดจนกระดูกส่วนขา สามารถเสื่อมได้เร็วกว่าผู้มีน้ำหนักปกติ นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการหัก หรือได้รับบาดเจ็บในส่วนของกระดูกง่ายกว่าอีกด้วย

– เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูก โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่ามาก่อน เป็นต้นว่า เข่าหลุด กระดูกเข่าหัก เส้นเอ็นฉีกขาด เป็นต้น ซึ่งหากเคยได้รับบาดเจ็บดังกล่าวมาแล้ว โอกาสในการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นก็มีสูงตามไปด้วย

– เกิดจากการที่ผู้ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ เช่น โรคเก๊าต์ หรือโรครูมาตอยด์อยู่แล้ว จะทำให้มีโอกาสในการเป็นข้อเข่าเสื่อมมีสูงขึ้นตามไปด้วย

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม มักจะมีอาการดังต่อไปนี้

1. มีอาการปวดเข่า เป็นอาการปวดแบบเมื่อยๆ คล้ายกับอาการหลังการใช้แรงงานอย่างหนัก นอกจากนั้นแล้วยังมีอาการเสียงในข้อ กล่าวคือเมื่อเคลื่อนไหวจะมีเสียงดังในข้อเข่า

2. มีอาการบวมร่วมด้วย นอกจากนั้นยังอาจจะมีอาการของข้อเข่าโก่งงอ เมื่อเดินจะรู้สึกไม่สะดวก และมักจะมีอาการปวดข้อเข่าเวลาเดิน

3. ข้อเข่าเกิดอาการยึดหรือติด ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำการงอเข่า หรือ เหยียดยืดขาได้สุดเหมือนเดิม เนื่องจากอาการชำรุดของข้อเข่า

สำหรับแนวทางในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา หรือการผ่าตัด แต่ปัจจุบันการผ่าตัดนั้นได้รับการยอมรับว่าได้ผลดี และไม่ส่งผลข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อหาแนวทางในการรักษาอย่างถูกต้อง และไม่ควรชะล่าใจครับ