โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) คืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) บทความโรคภัยใกล้ตัว โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) คืออะไร สาเหตุการเกิด อาการ วิธีป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) คืออะไร

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) เป็นโรคกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อโดยตรง แต่เกิดขึ้นได้จากการที่เซลล์ประสาทส่วนการควบคุมกล้ามเนื้อเกิดอาการเสื่อมและสลายไป ตลอดจนความผิดปกติในการทำงานของเซลลืประสาทนำคำสั่ง ส่งผลทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ขึ้น ซึ่งอาการที่เด่นชัดของโรคนี้ คือ กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง กินหรือกลืนอาหารลำบาก พูดไม่ชัด เป็นต้น ในทางการแพทย์เรียกโรคดังกล่าวว่า “โรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อม”

สาเหตุของการเกิดโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง

อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเกิดโรคนี้นั้น วิทยาการทางการแพทย์ยุคปัจจุบัน ยังไม่สามารถวินิจฉัยออกมาได้อย่างแน่ชัด ว่าเกิดจากสาเหตุใด หรือมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอย่างไรบ้าง แต่จากสมมติฐาน เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเกิดจากสาหตุทางพันธุกรรม ที่ทำให้เซลล์ประสาทนำคำสั่งนั้นเสื่อมเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นก็ยังมีการคาดกันว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษของสภาพอากาศ แสงแดด และอาหารที่ปนเปื้อน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ก็ยังคงต้องรอการศึกษาและวิจัยกันต่อไปจนกว่าจะพบสาเหตุและความเกี่ยวเนื่องกันของปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริง

อาการของโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง

สำหรับอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลย จะเป็นอาการของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เริ่มจากมือ แขน ขา ตลอดจนเท้าด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเดินไม่สะดวก เดินสะดุด หรือเดินโขยกเขยกเหมือนคนไม่มีแรง ยกแขนไม่ขึ้น บางรายที่เริ่มมีอาการหนัก จะหยิบจับของลำบาก กำมือหรือกำของไม่ได้ ซึ่งหากเป็นในระยะเวลานานก็จะเริ่มพูดไม่ชัด กลืนอาหารไม่ได้ มีอาการสำลักน้ำและอาหารบ่อยครั้ง ลิ้นแข็ง เป็นต้น โดยหากปล่อยให้ถึงระยะสุดท้ายแล้วจริงๆ โดยไม่เริ่มทำการรักษาผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ในระยะเวลาประมาณ 2-4 ปี เนื่องจาก การติดเชื้อในปอดจากการสำลักอาหาร และระบบหายใจล้มเหลว

การวินิจฉัยโรค ALS หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

สำหรับการวินิจฉัยโรค ALS หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี้ จำเป็นจะต้องใช้แพทย์อายุกรรม ในสาขาประสาทวิทยา ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์โรค ทั้งนี้เพราะว่าโรคนี้มักจะมีอาการแรกเริ่มที่คล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ พอสมควร ซึ่งการตรวจวินิจฉัยแพทย์จะทำการสอบซักประวัติในการป่วยอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังต้องตรวจร่างกายด้วยการทำ EMG และ MRI เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ ทั้งยังไม่สามารถป้องกันได้ ผู้ป่วยกว่า 50% มักจะเสียชีวิตในเวลาประมาณ 2-4 ปี แต่ปัจุบันก็ยังมียาไรลูโซล ที่สามารถช่วยยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้ราว 3-6 เดือน แต่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มาก จึงนับว่าโรค ALS นี้เป็นโรคร้ายแรงอีกโรคหนึ่ง ที่ยังไม่มีหนทางในการรักษาครับ